PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

SYNERGIA HISTORII ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

Lokalizacja: Konstancin-Jeziorna, Polska

Powierzchnia użytkowa:  1150 m2

Rok: 2018-2019

 

Projekt w Konstancinie-Jeziornej jest przykładem na delikatne podejście do istniejącej, historycznej zabudowy, będącej pod opieką Konserwatora Zabytków. 

W toku serii narad koordynacyjnych i wytycznych doprowadzono bryłę budynku do nowoczesnej formy, która zachowuje proporcje i detal okolicznej zabudowy.